Khoan cọc thi công

Khoan cọc thi công

KHOAN CỌC XÂY DỰNG – Phương pháp này cho phép phân biệt các công đoạn đặt ống tại chỗ và lấy lên các đất đào, tránh mất thời gian (đôi khi rất lớn) và giữ cố định của hệ khoan.

KHOAN CỌC XÂY DỰNG – Kỹ thuật này được áp dụng cho đất trung bình, đất đào được lấy lên trong 1 lần. Đôi khi thao tác này phải thực hiện trong nhiều giai đoạn để xuyên qua lớp đất hoặc các tảng đá mà tại đó chiều sâu cọc đã định.

Các hình thức khoan cọc nhồi

Các hình thức khoan cọc nhồi

KHOAN CỌC XÂY DỰNG – Các ống khoan được đưa xuống sâu thông thường bằng khoan rung. Phương pháp này khá tốt, thỏa mãn với các loại đất vụn yếu. Có thể đóng ống khoan nhờ các búa thủy lực hoặc búa Diesel đối với tất cả các tính chất của đất. Toàn bộ các thiết bị sử dụng khá đa dạng. Các phương tiện khác đôi khi cũng được sử dụng (kích ép ấn sâu) nhưng việc sử dụng hạn hữu chỉ cho các trường hợp đặc biệt.

Chuẩn bị công tác khoan cọc nhồi

Chuẩn bị công tác khoan cọc nhồi

1.3.2.3. Khoan không cần ống

KHOAN CỌC XÂY DỰNG –    Trong loại thứ hai này, cần phân biệt cọc khoan “dưới dung dịch” đặc biệt không chống vách lỗ khoan, nghĩa là thông thường khoan không nước (khoan khô) hoặc ngoại lệ dưới nước sạch.

a)    Cọc khoan barét (dưới dung dịch)

KHOAN CỌC XÂY DỰNG – Loại cọc này, trong khi thi công khoan, suốt cả quá trình vách đào được giữ vững bằng dung dịch bentonit cấp liên tục.

Khoan cọc xây dựng

Khoan cọc xây dựng

KHOAN CỌC XÂY DỰNG – Sử dụng pp này phải thỏa mãn hai điều kiện:

–         Giữ vững vách khoan bằng dung dịch khoan ( tạo thành hỗn hợp, ép thủy lực đủ)

–         Không được mất dung dịch nhất là mất đột ngột.

Điều kiện thứ nhất luôn luôn phải đáp ứng, nhất là đối với đất mới bồi, không đủ ổn định, đất rất vụn, có khả năng chảy (có nguy cơ co hẹp tiết diện cọc) những đất sụt lở. Lúc đó cần thiết phải sử dụng phương pháp đào.

Máy móc khoan cọc thi công xây dựng

Máy móc khoan cọc thi công xây dựng

KHOAN CỌC XÂY DỰNG –  Điều kiện thứ hai áp dụng chủ yếu cho đá vôi hoặc thạch cao, trong đó sự có mặt của hang các tơ hoặc các túi dung dịch hòa tan có thể kéo theo trong khi khoan, sự mất đột ngột dung dịch như vậy sẽ gây nên sự sụt lở nghiêm trọng