CÁC CỌC THI CÔNG TAI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

CÁC CỌC THI CÔNG TAI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1.2. Cọc thi công tại chỗ bằng nén đất (ép đất)

Là những cọc có đường kính dưới 70 cm (thường khoảng 50cm), bê tông được đổ vào một ống thép bịt đáy, đặt tại chỗ bằng cách đóng  và được thu lại sau khi đổ bê tông.

Đã xuất hiện rất nhiều phương pháp (Franki, Express, Paumelle, Vibro, Alpha, Trinel…) khác nhau nhưng đều do hệ thống bịt đáy (nút bê tông khô, đầu bịt kim loại hay bê tông, mũi đặc biệt được lấy lại, bản thép để lại), bằng cách đặt trong công trình và làm đặc bê tông (bê tông khô liên hồi, bê tông dẻo để đổ hoặc chảy trong ống đổ bê tông…)

THIẾT BỊ KHOAN CỌC THI CÔNG

THIẾT BỊ KHOAN CỌC THI CÔNG

Có những trường hợp không đặt tại chỗ lồng cốt thép đủ chiều dài cọc – tùy theo cách chịu lực của cọc. Thí dụ, khi cọc chỉ chịu nén thì không cần thiết phải bố trí cốt thép suốt chiều dài cọc, nhưng khi cọc vừa chịu nén vừa chịu uốn thì cần thiết phải có cốt thép suốt chiều dài cọc.

1.3. Cọc thi công tại chỗ bằng cách đào đất hoặc cọc khoan.

1.3.1. Nguyên lý

Những cọc được thi công bằng cách lấy đất ra nhờ phương pháp khoan quen thuộc , sau đó đặt lồng cốt thép và đổ bê tông chiếm chỗ đất đã lấy ra khi đào hoặc khoan. Các cọc này khác với các cọc đã nêu trước đây chủ yếu là cách thức thi công, đất thực tế không  “bị nén”

CỌC THI CÔNG

PHÁT THẢO BẢN VẼ KHOAN CỌC THI CÔNG

1.3.2. Các loại cọc và lĩnh vực sử dụng

Thường người ta phân biệt hai phương pháp mà đặc trưng thể hiện ở việc sử dụng hoặc không sử dụng ống vách. Sự khác nhau của các phương pháp liên quan tới sự phân biệt về tính chất và đặc trưng kỹ thuật khi khoan xuyên qua lớp đất. Khi thành hố khoan bị hở thì phải dùng ống vách. Thông thường người ta sử dụng ống vách cho 1 số mét khoan đầu để giữ thành hố khoan, còn sau đó là dùng Bentonite.

1.3.2.1. Khoan tạo lỗ nhờ ống khoan được thu hồi lại

Phương pháp này thường dùng để thi công các cọc có dạng hình trụ thông thường.

CỌC THI CÔNG

CÁC KÍCH THƯỚC CỦA KHOAN CỌC THI CÔNG