DẦM RÚT

DẦM RÚT VĨNH LỢI

DẦM RÚT VĨNH LỢI

c. Dầm rút có thanh căng:

Để đỡ ván khuôn, cùng với việc sử dụng dầm rút theo nguyên tắc ống lồng, người ta còn sử dụng dầm rút có thanh căng dưới. Kiểu dầm rút có thanh căng dưới có cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo.

Thanh trên của dầm gồm 3 đoạn lồng vào nhau, theo kiểu ống lồng. Ống giữa có đường kính 3”, hai ống phía hai bên có đường kính 3½”, vật liệu là thép CT3.

DẦM RÚT VĨNH LỢI

DẦM RÚT VĨNH LỢI

Hệ dưới của dầm gồm thép ống và thép tròn. Hai ống đứng có đường kính là 2”; thanh ngang và thanh xiên là thép tròn. Thanh ngang, ở giữa, có tăng-đơ dùng để điều chỉnh độ vồng của dầm.

Khi lắp đặt, người ta xác định nhịp của dầm theo yêu cầu cần chống đỡ; điều chỉnh chiều dài của dầm theo nhịp yêu cầu, cố định bằng chốt hãm (chốt hãm phải bố trí đối xứng qua điểm giữa của nhịp dầm). Sau đó vặn tăng đơ để cho toàn bộ dầm cùng làm việc với độ vồng thích hợp.

Để đảm bảo độ ổn định và độ bền của dầm, các đoạn ống nối phải lồng vào nhau một đoạn tối thiểu là 60cm.

Sau khi điều chỉnh xong, căn cứ vào vị trí đỡ ván khuôn đã định để lắp đặt dầm.

Ngoài ra, phải bổ sung giằng néo để ổn định cho bệ dầm khi làm việc.

 

GIÁ CÔNG-XÔN CHỐNG VÁN KHUÔN MÁI HẮT

Giá công-xôn dùng để đỡ ván khuôn ở những kết cấu bê tông nhô ra ngoài như mái hắt, máng nước, v.v… Giá này được liên kết vào tường gạch (hoặc tường bê tông) bằng neo. Đối với tường gạch dùng neo thép dẹt, xuyên qua mạch vữa (tiện lợi hơn so với neo thép tròn).

Giá công-xôn có hai loại: tháo lắp được và không tháo lắp. Loại tháo được có thể tháo rời thành từng cấu kiện.

Giá công-xôn có thế làm bằng thép hình hoặc thép tròn, v.v… với các kiểu cấu tạo khác nhau.

 

BIỆN PHÁP THI CÔNG DẦM RÚT

BIỆN PHÁP THI CÔNG DẦM RÚT

GỐI TỰA BẰNG ĐINH MÓC

Đinh móc làm bằng thép CT3”, đường kính 8-9mm, chế tạo bằng cách uốn hoặc rèn. Ở mặt trên của đinh móc có hàn tấm đỡ bằng thép dẹt 75 x 50 x 4mm hoặc không hàn. Chiều cao của đinh móc bằng tổng số chiều dày các viên gạch và mạch vữa xây (trên tường gạch) để cho khi đóng đinh, trùng với mạch vữa.

coppha

coppha

Điều kiện sử dụng:

– Đinh móc được đóng vào mạch vữa của tường trong khoảng thời gian 2 – 3 ngày sau khi tường được xây xong.

– Đinh móc phải đóng ít nhất dưới 3 hàng gạch. Chiều sâu đinh đóng vào vữa ít nhất là 6cm.