CÂY CHỐNG XIÊN

CÂY CHỐNG XIÊN

CÂY CHỐNG XIÊN

– Đinh móc khi làm gối tựa chịu tải trọng tập trung, số lượng đinh ít nahats phải là 3 cái, đóng dưới 3 viên gạch ở cùng mạch vữa nằm ngang. Không được đóng tập trung vào dưới mạch vữa của cùng một viên gạch. Khi làm gối tựa chịu tải trọng phân bố đều, thì khoảng cách đóng đinh không nên quá 1m và trên toàn bộ chiều dài tường không ít hơn 3 cái.

– Mỗi đinh chịu tải trọng 500kg. Tùy theo chất lượng của khối xây, cần phải thử tải trọng cụ thể trước khi áp dụng. Khoảng cách giữa các đinh móc phụ thuộc vào chất tải trọng, kết cấu ván khuôn và chất lượng khối xây.

CÂY CHỐNG XIÊN

CÂY CHỐNG XIÊN

Chú ý: Chỗ đinh móc đóng vào tường chỉ được dùng vữa xi-măng.

Chống xiên dùng để cố định thành ván khuôn theo phương thẳng đứng hay theo một góc độ cần thiết nào đó. Đồng thời chống xiên còn chịu áp lực ngang của bê-tông mới đổ tác dụng lên thành ván khuôn.

Đầu dưới của chống xiên tựa vào nền đất hoặc công trình (nền hoặc sàn bê tông) đầu trên liên kết với gông sườn của ván khuôn.

CÂY CHỐNG XIÊN

CÂY CHỐNG XIÊN

Nếu chống xiên có chiều dài cố định thì phải lựa chọn lâu mới được vị trí thích hợp để đưa thành ván khuôn về vị trí yêu cầu và trong quá trình đổ bê tông, nếu thành ván khuôn bị sai lệch so với vị trí ban đầu thì sẽ khó điều chỉnh trở lại.

Để khắc phục nhược điểm này, người ta dùng chống xiên điều chỉnh được chiều dài; nếu có điều kiện, có thể dùng cho toàn bộ các điểm cần chống trên thành ván khuôn; khi không có điều kiện, có thể bố trí ở một vài điểm chống đỡ cần thiết và kết hợp thêm với các cây chống xiên bằng gỗ, có chiều dài cố định, ở các vị trí khác.

Sau khi chân của thành ván khuôn đã được cố định chắc chắn xuống nền hoặc sàn, điều chỉnh chiều dài của chống xiên bằng cách vặn ren ốc để định vị trí thành ván khuôn.

Chống xiên điều chỉnh được chiều dài có thể làm theo các kiểu sau;

– Chống xiên “tiết kiệm”

– Chống xiên cho ván khuôn dầm có chiều cao lớn.

– Chống xiên cho tường.

CÂY CHỐNG XIÊN

CÂY CHỐNG XIÊN

Ngoài ra, ở một vài kiểu ván khuôn, chống xiên có dạng một khung tam giác liên kết vào sườn đứng của ván khuôn, (hoặc dùng chính sườn đứng của ván khuôn làm một cạnh, có bố trí kích vít điều chỉnh).

Đối với công trình có chiều cao lớn, việc đặt chống xiên không thích hợp. Để thay thế chức năng của chống xiên tựa ở mặt ngoài thành ván khuôn, có thể làm như sau:

– Trong lòng ván khuôn: cố định bằng các thanh giằng liên kết giữa hai thành ván khuôn đối diện; ngoài thành ván khuôn: dùng dây căng giữ vào những điểm cố định ngoài công trình (góc hợp lý của dây căng so với phương nằm ngang từ; 30 – 60o).

CÂY CHỐNG XIÊN

CÂY CHỐNG XIÊN

– Thành ván khuôn được chống, tì trực tiếp vào công trình hay giàn giáo bên cạnh.

– Cố định phương của thành ván khuôn bằng thanh chống và dây giằng ở trong lòng ván khuôn (áp dụng với khối có tiết diện lớn).

– Tạo các sàn thao tác trung gian để có điều kiện thích hợp cho việc đặt chống xiên ở bên ngoài thành ván khuôn, (áp dụng khi thi công các hệ khung).

– Tạo các cơ cấu điều chỉnh phương của ván khuôn, dựa vào ván khuôn đợt dưới hay công trình ở dưới.