VÁN KHUÔN LUÂN LƯU

VÁN KHUÔN

VÁN KHUÔN

Kết cấu của ván khuôn luân lưu cho phép dùng được nhiều lần; ngoài ra, còn có thể tháo cục bộ ván khuôn để sử dụng vào chỗ khác (như tháo ván khuôn cột, thành dầm, v.v… là những bộ phận chỉ chịu áp lực ngang).

Tấm khuôn luân lưu, tùy thuộc vào tính chất của kết cấu ván khuôn, vào phương tiện vận chuyển để sử dụng cho công trình xây dựng, được chia ra như sau:

– Tấm khuôn kích thước bé, lắp tháo bằng thủ công.

– Tấm khuôn kích thước lớn, láp tháo bằng cơ giới. Ván khuôn tấm lớn có thể gia công nguyên tấm, hay lắp ghép từ các tấm bé với hệ thống gông – sườn để thành tấm lớn.

VÁN KHUÔN

VÁN KHUÔN

I- VÁN KHUÔN GỖ LUÂN LƯU KÍCH THƯỚC BÉ

1. Nguyên tắc chung về cấu tạo

Tấm khuôn

Tấm khuôn gỗ kích thước bé được cấu tạo theo những yêu cầu như dưới đây:

Tấm khuôn làm bằng ván có chiều dày không bé hơn 19mm (thông thường từ 25 – 30mm). Liên kết ván bằng các nẹp gỗ và đóng đinh từ phía mặt ván tiếp xúc trực tiếp với bê tông.

Kích thước và vị trí đặt nẹp, trên tấm khuôn dùng cho ván khuôn tường, cột sàn được xác định từ cách cấu tạo tấm khuôn; còn tải trọng tác dụng (áp lực ngang của bê-tông mới đổ, trọng lượng bê-tông, v.v…) do các thành phần gia cố chịu (sườn, thành giằng, gông, v.v…)

van-khuon-dam-cau

van-khuon-dam-cau

Kích thước của nẹp và khoảng cách giữa chúng, trên tấm khuôn dùng cho ván khuôn dầm chính, dầm phụ, khung ngang, v.v…, cần được xác định theo tính toán, bởi vì các nẹp chịu áp lực ngang của bê-tông mới đổ.

Khoảng cách từ nẹp ngoài cùng đến mép tấm khuôn nằm trong giới hạn từ 150 – 250mm (khi khoảng cách nhỏ hơn 150mm thì nẹp cản trở việc lắp khuôn, khi lớn hơn 250mm thì tấm khuôn không đủ độ cứng).

van-khuon-dam-cau

van-khuon-dam-cau

Khi nẹp đặt nằm (cạnh lớn của nẹp tiếp giáp với ván mặt), đỉnh liên kết nẹp và ván mặt có chiều dài lớn hơn tổng chiều dày của nẹp và ván từ 10 – 15mm; đầu nhọn của đinh được uốn gập theo nẹp ngang. Khi nẹp đặt đứng (cạnh bé của nẹp