VÁN KHUÔN

VÁN KHUÔN

Trong những trường hợp khác với những điều kiện ở trên, cũng như đối với các kết cấu chưa đề cập tới, việc xác định kích thước của các thành phần ván khuôn đều phải dựa trên cơ sở tính toán.

2. Khi sử dụng những số liệu để lập bản vẽ ván khuôn, trong các trường hợp cụ thể, cần phải đảm bảo những yêu cầu như sau:

– Khi sử dụng ván khuôn cho từng kết cấu, không dùng quá 2 loại ván có chiều dày khác nhau, đặc biệt là có chiều dày quá khác nhau.

– Trong các mối nối liên kết bằng đinh, không sử dụng quá hai loại đinh có chiều dài khác nhau, đặc biệt là có chiều dài quá khác nhau. Các đinh có chiều dài như nhau, đường kính phải như nhau.

Thi cong van khuon leo

Thi cong van khuon leo

– Khoảng cách giữa các nẹp của tấm khuôn lắp cho thành dầm (dầm chính, dầm phụ) phải bằng nhau; còn khoảng cách giữa các nẹp của tấm khuôn lắp cho cột, tường phải bằng bội số khoảng cách các nẹp của tấm khuôn lắp cho thành dầm; cần như vậy để khi lắp ghép thành các tấm khuôn trên cùng một bàn gá lắp (khi gia công) được thuận lợi.

– Dầm đỡ sàn, nẹp đỡ dầm, nẹp giữ thành (các thành phần của ván khuôn sàn), các thanh giằng của giáo và các cấu kiện khác làm từ ván dày 25mm thì chiều rộng của chúng không được nhỏ hơn 120mm (để tránh gẫy thi tháo).

VÁN KHUÔN TƯỜNG

VÁN KHUÔN TƯỜNG