Posts tagged "sàn thao tác"

MÂM DÀN GIÁO

MÂM DÀN GIÁO

MÂM DÀN GIÁO Khi sử dụng dàn giáo để thi công các quý công ty xây dựng thường các loại mâm dàn giáo chuẩn theo quy cách truyền thống để cho công nhân đứng di chuyển thao tác trên dàn giáo một cách dễ dàng. Công dụng và thông số kỹ thuật quy cách chuẩn...

CÂY CHỐNG, CAY CHONG, GIÁ BÁN CÂY CHỐNG, CỘT CHỐNG, CÂY CHỐNG TĂNG.

CÂY CHỐNG, CAY CHONG, GIÁ BÁN CÂY CHỐNG, CỘT CHỐNG, CÂY CHỐNG TĂNG. Cây Chống – Cay Chong – Cột Chống – Cot Chong được sử dụng rất hiệu quả trong việc dùng để chống sàn, chống cột, chống tường, chống vách. Với sức chịu lực mỗi cây chống, cot chong, cay chong, cột chống...

Tags