GIAO DÀN GIÁO TẠI CÔNG TRÌNH FORMOSA HÀ TĨNH

Dàn giáo đang bốc dỡ lên xe để vận chuyển ra Formosa Hà Tĩnh

Dàn giáo đang bốc dỡ lên xe để vận chuyển ra Formosa Hà Tĩnh 

Trong năm 2013, là năm mà Dàn Giáo Vĩnh Lợi đã toàn lực sản xuất dàn giáo để cung cấp phục vụ đáp ứng các nhu cầu của khách hàng thi công xây dựng tại công trình KCN Formosa Hà Tĩnh. Rất nhiều hạng mục công trình xây dựng tại Formosa Hà Tĩnh đồng loạt xây dựng và cần rất nhiều các thiết bị thi công xây dựng như: dàn giáo, cây chống, mâm giàn giáo, cầu thang dàn giáo, kích tăng, cùm xoay… sau khi giao đoạn 1 san lắp mặt bằng và thi công nền móng hoàn thành.

Đội ngũ bốc xếp của Dàn Giáo Vĩnh Lợi làm việc rất hăng say

Đội ngũ bốc xếp của Dàn Giáo Vĩnh Lợi làm việc rất hăng say

Những ngày cuối của năm 2013, là những ngày mà Dàn Giáo Vĩnh Lợi đã tập trung toàn nhân lực tăng năng suất sản xuất dàn giáo xây dựng, giàn giáo khung thép kẽm, hay dàn giáo nhúng kẽm nóng và các thiết bị xây dựng khác. Một trong những công ty xây dựng hàng đầu đang thực hiện thi công nhiều hạng mục ở đây đó là công ty XD Posco E&C, là một trong những đối tác thân thiết cung cấp thiết bị dàn giáo xây dựng mạnh để cung cấp cho công trình KCN Formosa Hà Tĩnh.

Dàn Giáo được sản xuất hàng loạt theo tiêu chuẩn của khách hàng đưa ra

Dàn Giáo được sản xuất hàng loạt theo tiêu chuẩn của khách hàng đưa ra

Những chuyến giao hàng dàn giáo chất lượng lần lượt được lăn bánh tiến về miền Bắc Trung Bộ cung cấp kịp thời tiến độ thời gian giao hàng để công trình xây dựng đúng tiến độ thi công tại đây.

Đây là chuyến chở hàng dàn giáo lần thứ 5 cho công ty XD ở KCN Formosa Hà Tĩnh

Đây là chuyến chở hàng dàn giáo lần thứ 5 cho công ty XD ở KCN Formosa Hà Tĩnh

Đợt chuyến giao hàng này tập trung về các thiết bị : dàn giáo 1.7m, 2ly, có đầu nối, giàn giáo 1.53m, 2ly, có đầu nối, giằng chéo dàn giáo 1.96m, chống gãy, mâm dàn giáo 360 có khóa an toàn, cầu thang sử dụng để di chuyển trên hệ dàn giáo khung, kèm theo các khung dàn giáo chống sàn như giàn giáo 1.2m, 0.9m và thiết bị hỗ trợ kích tăng U, kích tăng Bằng, Cùm Xoay…

 

Dàn Giáo Xây Dựng đạt chất lượng

Dàn Giáo Xây Dựng đạt chất lượng

Công ty Posco E & C đã giao và đặt niềm tin vào khâu cung cấp dàn giáo đến KCN Formosa Hà Tĩnh. Dàn Giáo Vĩnh Lợi luôn luôn sẵn sàng và có trách nhiệm trong công việc và toàn lực đội ngũ nhân công làm việc để hoàn thành sớm hơn thời gian quy định của quý khách hàng xây dựng.

Sẵn Sàng Phục Vụ Khách Hàng

Hotline: 0932 172 122 – Toàn Dàn Giáo

Email: batoan@vinhloicorp.com

www.dagiao.com

tags: dàn giáo formosa, posco E&C, giao hàng giàn giáo, thiết bị dàn giáo xây dựng