CÙM DÀN GIÁO

Các loại cùm dàn giáo

Các loại cùm dàn giáo

Dàn Giáo Vĩnh Lợi chuyên cung cấp các loại cùm xoay cho dàn giáo.

Có 2 loại cùm dàn giáo:

1. Cùm Hàn Quốc

Thông số kỹ thuật của cùm dàn giáo

Thông số kỹ thuật của cùm dàn giáo

2. Cùm Trung Quốc.

Loại cùm xoay dàn giáo

Loại cùm xoay dàn giáo

Công dụng của cùm dàn giáo, khóa giáo là giữa cố định hai thiết bị dàn giáo với ống thép hay 2 giàn giáo, hay 2 ống thép với nhau.

Thiết bị cùm dàn giáo, khóa giáo được nhập khẩu mới 100%, có CO, CQ chứng thực.

Cùm Dàn giáo

Cùm Dàn giáo

Đập hộp cùm dàn giáo nhập khẩu mới 100%

Đập hộp cùm dàn giáo nhập khẩu mới 100%

Sẵn Sàng Phục Vụ Khách Hàng

Hotline: 0932 172 122 – Toàn Dàn Giáo

Tags: khóa giáo, cùm giáo, cùm xoay, cùm cố định hàn quốc, trung quốc