CÂY CHỐNG TĂNG, CÂY CHỐNG SẮT, CÂY CHỐNG SÀN, CỘT CHỐNG CỘT, CÂY CHỐNG XIÊN

CÂY CHỐNG

CÂY CHỐNG

Cây chống trong xây dựng còn thường gọi là : cây chống sắt, cây chống 2ly, cây chống tăng, cây chống sàn, cột chống cột, cây chống rút, cột chống xiên.

Quy cách thông số kỹ thuật của loại cây chống được sử dụng nhiều nhất như sau:

Cấu tạo của cây chống được làm bằng loại ống thép Q49 và Q60 có độ dày đồng nhất là 2ly, độ tăng giảm min – max của cây chống rất linh hoạt, phù hợp cho từng loại độ cao của sàn, tải trọng của cây chống tăng, cây chống sàn, cột chống xiên được kiểm định bởi nhà đo lường chất lượng Dhcontrol, Quatest 3.

Cây chống cột, chống sàn, cây chống sắt dùng bộ điều khiển kiểu K, hoặc kiểu F để thao tác dễ dàng và tiết kiệm thời gian khi thi công công trình.

Các loại kích thước quy cách chuẩn của cây chống như sau: cây chống 3.5m, cây chống 4.0m, cột chống 4.2m, cây chống 4.5m, cây chống 5.0m.

CÂY CHỐNG

CÂY CHỐNG

CÂY CHỐNG

CÂY CHỐNG

CÂY CHỐNG

CÂY CHỐNG

CÂY CHỐNG

CÂY CHỐNG

Chi tiết và thông số của mỗi loại cây chống tăng, cây chống sàn, cây chống 2ly như sau:

Cây chống 3.5m, 2ly

Ống thép trong , ruột bên trong là 2.0m, loại ống thép Q49.

Ống thép ngoài, vỏ bên ngoài là 1.7m, loại ống thép Q60.

Độ tăng cao nhất của cây chống : 3.4m, độ giảm thấp nhất của cây chống : 2.0m

Cây chống 4.0m, 2ly

Ống thép trong , ruột bên trong là 2.5m, loại ống thép Q49.

Ống thép ngoài, vỏ bên ngoài là 1.7m, loại ống thép Q60.

Độ tăng cao nhất của cây chống : 4.9m, độ giảm thấp nhất của cây chống : 2.5m

Cây chống 4.2m, 2ly

Ống thép trong , ruột bên trong là 2.7m, loại ống thép Q49.

Ống thép ngoài, vỏ bên ngoài là 1.7m, loại ống thép Q60.

Độ tăng cao nhất của cây chống : 4.1m, độ giảm thấp nhất của cây chống : 2.7m

Cây chống 4.5m, 2ly

Ống thép trong , ruột bên trong là 2.5m, loại ống thép Q49.

Ống thép ngoài, vỏ bên ngoài là 2.2m, loại ống thép Q60.

Độ tăng cao nhất của cây chống : 4.4m, độ giảm thấp nhất của cây chống : 2.5m

Cây chống 5.0m, 2ly

Ống thép trong , ruột bên trong là 3.0m, loại ống thép Q49.

Ống thép ngoài, vỏ bên ngoài là 2.2m, loại ống thép Q60.

Độ tăng cao nhất của cây chống : 4.9m, độ giảm thấp nhất của cây chống : 3.0m

Sẵn Sàng Phục Vụ Bạn

Dàn Giáo Vĩnh Lợi

Email: batoan@vinhloicorp.com

www.dagiao.com

tags: cây chống tăng, cây chống sàn, cây chống sắt, cây chống cột, cột chống xiên