TẤM LÓT SÀN Tấm Lót Sàn Trong nghành thi công xây dựng các công trình ở ngoài biển như : các công trình dầu khí, đập , kè biển là những công trình phải thường xuyên tiếp xúc với môi trường khí hậu biển nước mặn, vì thế mà những sản phẩm thiết bị thi...